คุณแม่เป็นสิวรีวิว cp serum emu oil

##ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล##

“ฉันเป็นคุณแม่ที่ยังให้นมลูกอยู่ เป็นเรื่องปกติที่กลางคืนจะไม่ค่อยได้นอน ทำให้เครียด สุดท้ายก็ป่วย สังเกตุว่าจะเป็นสิวรอบๆตาและปาก แล้วก็ได้เริ่มใช้ CP serum, Tamanu oil และ Cetaphil (ซะที) แล้วก็ยังมี Super cop cream กับ Emu oil เวลาใช้ จะใช้ประมาณ 15-20 หยด สำหรับ super cop cream แล้วก็ในส่วนของ emu oil ก็จะใช้ประมาณนึง เพื่อให้ได้ผลที่รวดเร็ว … แล้วก็พบว่า ผิวค่อยๆดีขึ้น ณ ตอนนี้ ฉันก็ได้ใช้ CP serum (15-20 หยด), Emu oil 2 หยด และ Cetaphil วันละสองครั้ง ถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้วที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ skin biology รูป after ด้านล่าง เป็นรูปฉันเอง – U.K.* (ปริมาณการใช้แต่ละคนที่ผิวรับได้ไม่เท่ากัน เริ่มต้นควรใช้ปริมาณน้อย)