สเปรย์กันแดด Kinesys ป้องกัน UVA ได้ไหม

กฎหมายที่อเมริการะบุว่ากันแดดทุกตัวที่ผลิตออกมาต้องป้องกันทั้ง UVA และ UVB ค่ะ ที่บรรจุภัณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องมีระบุกันเพราะคนจะรู้กันอยู่แล้ว