รีวิว cp ultimate eye cream จากคุณ supaporn

##ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปในแต่ละบุคคล##

ใช้ CP Ultimate Eye Cream จาก www.clearacne.biz อยู่ อย่าถามว่าใช้มากี่กระปุกแล้ว เพราะจำไม่ได้จริงๆ ของเค้าดีจริงใช้ต่อเนื่องตลอดมาและคงจะตลอดไป