ข้อมูลน้ำมันอีมูจาก University Medical Center

น้ำมันอีมูถูกจับตามองจาก University Medical Center

งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันอีมู (โดยทุนของ AEA (American Emu oil Association) ปี 1995-1998) รายงานโดย Margaret Pounder, ประธาน AEA โดยมีสาระสำคัญดังนี้ : ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำมันอีมูมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งริเริ่มโดย Dr. John Griswold, ผู้อำนวยการของ Timothy J. Harner Burn Center ในปี 1995 เพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากน้ำมันอีมูในการรักษาผื่นผิวหนัง และบาดแผลไหม้ การศึกษาพบว่าผู้ป่วยนั้นมีความเห็นเกือบเป็นเอกฉันท์ว่าชอบน้ำมันอีมูทั้งระหว่างการใช้ และผลที่ได้จากการใช้ และยังมีสถิติของความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในการลดรอยแผล และการอักเสบจากการรักษาแผลด้วยน้ำมันอีมู

การทดสอบค่าการอุดตัน (ศึกษาโดย E.R.I.1993) โดยภาควิชาผิวหนังที่ Texas Medical School, Houston โดยมีใจความสำคัญดังนี้: การทดสอบที่ใบหูกระต่ายซึ่งเป็นการทดสอบจุลกายวิภาคศาสตร์ ด้วยน้ำมันอีมูที่มีความเข้มข้น 25%, 75% และ 100% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำมันอีมูที่มีความเข้มข้นมากถึง 100%นั้นเป็น non-comedogenic และไม่ทำให้อุดตันผิวหนัง

คุณสมบัติในการบำรุงผิวของน้ำมันอีมู เป็นการศึกษาแบบ Double blind ในปี 1994 โดย Dr. Alexander Zemtsov, Indiana University School of Medicine: Dr. Monica Gaddis, Ball Memorial Hospital และ Dr. Victor Montalvo-Lugo, Ball Memorial Hospital

มีใจความสำคัญว่า: ได้มีการทดสอบกับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้เปรียบเทียบน้ำมันอีมูกับ mineral oil ในแง่ของโครงสร้าง การแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนัง คุณสมบัติในการบำรุง รวมถึงค่าการอุดตัน และการระคายเคืองต่อผิว จากการทดสอบพบว่าน้ำมันทั้งสองชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเมื่อถูกดูดซึมลงไปที่ผิวหนัง อย่างไรก็ดี ค่าการอุดตันของ mineral oil นั้นแสดงให้เห็นถึงค่าการอุดตันสูงกว่า และทุกหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทำให้เกิดความเป็นเอกฉันท์ว่าน้ำมันอีมูนั้นมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่า