อัพเดทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตอนอายุ 34 และเทคนิคการใช้บางตัว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

เช้า

1. Tween cleansing gel

2. super cp serum

3. Skinbiology emu oil

4. KINeSYS spray sunscreen
ก่อนนอน

1.Tween cleansing gel หรือ Biotherm biosource skin perfection

2.Clarisonic Mia

3.Tween mandelic10

4.CP night eye

5.Skinbiology Emu oil
เทคนิคการใช้ Spray กันแดด KINeSYS ร่วมกับการแต่งหน้าให้ดู glow

 

login

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่

3100902267683

 เพิ่มเพื่อน

Top