1. admin
  2. ริ้วรอย
  3. วันอาทิตย์, 30 กันยายน 2561
  4.  Subscribe via email
1.cp ultimate eye cream ช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ก็จริง แต่ copper peptide ไม่ใช่ทาแล้วจะเห็นผลเลย ต้องให้เวลาในการลงไปซ่อมแซม กระตุ้นเซลล์ด้านล่าง อาจะใช้เวลา 3 อาทิตย์ขึ้นไปหรือนานกว่านั้น แต่ two timing จะให้ผลทันทีเมื่อทา แต่ก็จะเป็นผลชั่วคราว ทำให้เวลาทาด้วยกันในระยะยาวจะช่วยให้ผิวรอบดวงตากลับมาสวยใสเร็วขึ้น

2.cp ultimate eye cream ช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาชุ่มชื้น ริ้วรอยก็ดูจางลง ส่วน two timing ช่วยให้ผิวกระชับขึ้น ทำให้ดวงตาที่หย่อนคล้อยบริเวณดูตึงขึ้น พอดูตึงขึ้นก็ดูเด็กลง

จะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับผิวรอบดวงตามาก เพราะถ้าบริเวณนี้ได้รับการดูแลดี ถึงผิวบริเวณอื่นจะยังไม่ดีก็ทำให้เราดูเด็กลงได้

วีดีโอการทำงานของ cp ultimate eye cream กับ two timing tightener https://youtu.be/ANLxFTwuHHc

cp ultimate eye cream https://goo.gl/NwT1cQ

two timing tightener https://goo.gl/EJbB1q


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,zip,rar
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 2 MB)
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

login

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่

3100902267683

 เพิ่มเพื่อน

Top